Peter Bos Bouwadvies

Welkom bij Peter Bos Bouwadvies

Uw specialist op het gebied van bouwtekeningen voor verbouw en nieuwbouw van woonhuis tot bedrijfspand, van ontwerp tot bouwtekening.

Producten  
Bouwtekeningen
Heeft u nieuwbouwplannen voor een woning of wilt u een bestaande woning verbouwen, dan kunnen wij daar een plan voor opstellen en de aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) verzorgen.
Meer over: Bouwtekeningen
 
Advies
Indien u nieuw – of verbouwplannen heeft, of u wilt een bestaand pand en bijbehorende grond gebruiken voor een andere functie dan is vastgelegd in het geldend bestemmingsplan, dan is het noodzakelijk een afwijkende procedure te volgen.
Meer over: Advies
 
Inventarisaties
Kostenbesparing door advies te vragen is goed mogelijk als vooraf een inventarisatie plaatsvindt naar de knelpunten. Aan de hand van de gegevens worden aanbevelingen gedaan om de knelpunten op te lossen.
Meer over: Inventarisaties
 
Integrale toegankelijkheid
De toegankelijkheid en de bruikbaarheid van gebouwen, winkels, woningen en openbare wegen en trottoirs moet voor zoveel mogelijk mensen worden gewaarborgd.
De overheid heeft hiervoor regels gesteld en ziet toe op de uitvoering. In een tijd van vergrijzing en het bevorderen van de langere zelfstandigheid hoort de
toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend te zijn.
Meer over: Integrale toegankelijkheid
 
Cursus, bijscholing en kennisoverdracht
Vanwege de bouwkundige kennis op het gebied van de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten voor ouderen en gehandicapten wordt ons bedrijf regelmatig benaderd voor lezingen en bijscholing trajecten op dat gebied.
Meer over: Cursus en bijscholing

Copyrights 2020 | Websworks by TLN Webdesign