Peter Bos Bouwadvies

Producten

Bouwtekeningen

Heeft u nieuwbouwplannen voor een woning of wilt u een bestaande woning verbouwen, dan kunnen wij daar een plan voor opstellen en de aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) verzorgen.

Meer over: Bouwtekeningen 

Advies

Indien u nieuw – of verbouwplannen heeft, of u wilt een bestaand pand en bijbehorende grond gebruiken voor een andere functie dan is vastgelegd in het geldend bestemmingsplan, dan is het noodzakelijk een afwijkende procedure te volgen.

Meer over: Advies

Inventarisaties

Kostenbesparing door advies te vragen is goed mogelijk als vooraf een inventarisatie plaatsvindt naar de knelpunten. Aan de hand van de gegevens worden aanbevelingen gedaan om de knelpunten op te lossen.

Meer over: Inventarisaties


 


Integrale toegankelijkheid

De toegankelijkheid en de bruikbaarheid van gebouwen, winkels, woningen en openbare wegen en trottoirs moet voor zoveel mogelijk mensen worden gewaarborgd.
De overheid heeft hiervoor regels gesteld en ziet toe op de uitvoering. In een tijd van vergrijzing en het bevorderen van de langere zelfstandigheid hoort de toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend te zijn.

Meer over: Integrale toegankelijkheid
 

Cursus, bijscholing en kennisoverdracht

Vanwege de bouwkundige kennis op het gebied van de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten voor ouderen en gehandicapten wordt ons bedrijf regelmatig benaderd voor lezingen en bijscholing trajecten op dat gebied.

Meer over: Cursus en bijscholing


Copyrights 2019 | Websworks by TLN Webdesign