Peter Bos Bouwadvies

Advies

Adviezen over bestemmingsplan wijzigingen, wet milieubeheer, toepassingen alternatieve energie.

Indien u nieuw – of verbouwplannen heeft, of u wilt een bestaand pand en bijbehorende grond gebruiken voor een andere functie dan is vastgelegd in het geldend bestemmingsplan, dan is het noodzakelijk een afwijkende procedure te volgen (bijvoorbeeld het wijzigen van agrarisch naar woon bestemming). In de meeste gevallen is het noodzakelijk om rapportages aan te leveren, waarin aangetoond wordt dat de verandering geen nadelige invloed heeft op omgeving en het milieu.
Daarvoor moet een zgn. “Ruimtelijke Onderbouwing” gemaakt worden. Een dergelijk rapport wordt opgesteld door Stedenbouwkundige bureau ’s en wij kunnen hierin bemiddelen en de noodzakelijke informatie aanleveren.

Advies over bestemmingsplan wijzigen, wet milieubeheer, toepassingen alternatieve energie

Voor het uitoefenen van een bedrijf is voor de locatie, waar deze gevestigd is, een vergunning vereist. Voorheen heette dit de “Hinderwetvergunning”, maar dit is gewijzigd in “Wet Milieubeheer”.
Hiervoor is het noodzakelijk een opgaaf te doen van de bedrijfsactiviteiten. Ook is het nodig om een terreinsituatie tekening en een indeling aan te geven van het bedrijfsgebouw. Op deze tekeningen worden o.a. aangegeven de wijze van waterhuishouding, de plaats van machines, met capaciteit en geluidsbelasting, de soort, hoeveelheid en opslag van (gevaarlijk) stoffen en de plaats van brandblusmiddelen.
Wij kunnen de noodzakelijke gegevens aan leveren en dit traject voor u verzorgen. Er zijn tientallen vergunningen “Wet Milieubeheer “ door ons verzorgd van Auto garage tot Afvalverwerkingsbedrijf.

Bij een aantal bouw projecten zijn door ons alternatieve energie bronnen voorbereid t.b.v. elektriciteits en warmwatervoorzieningen.
Een goede inpassing van zonnepanelen en zonnecollectoren is van groot belang. Ook wordt steeds meer verwarming middels aardwarmte toegepast en we hebben dit bij een groot aantal woningen en bedrijven toegepast.
Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden.

Voorbeelden:
Voorbeeld - Brink milieu
Voorbeeld - INS milieu
 

Copyrights 2019 | Websworks by TLN Webdesign