Peter Bos Bouwadvies

Integrale toegankelijkheid

Gespecialiseerd in integrale toegankelijkheid

De toegankelijkheid en de bruikbaarheid van gebouwen, winkels, woningen en openbare wegen en trottoirs moet voor zoveel mogelijk mensen worden gewaarborgd.
De overheid heeft hiervoor regels gesteld en ziet toe op de uitvoering. In een tijd van vergrijzing en het bevorderen van de langere zelfstandigheid hoort de toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend te zijn.
Hiervoor is specifieke kennis noodzakelijk en de toepassing van regels op dit gebied vraagt een deskundige en praktische benadering.
Gemeenten, woningbouwcorporaties, architecten, bouwers, maar ook particulieren hebben dankzij deskundig advies oplossingen aangedragen, die aanmerkelijk eenvoudiger bleken dan eerst werd gedacht. Deze specifieke kennis, is opgebouwd door de brede en jarenlange ervaring, en is de basis voor een bouwkundig advies op maat. Wij worden regelmatig ingehuurd door gemeenten en instellingen om (nieuw)bouwplannen te beoordelen op de toegankelijkheid.

Integrale toegankelijkheid 1 Integrale toegankelijkheid 2


Peter Bos Bouwadvies adviseert bij nieuwbouw, bestaande gebouwen, aanpasbaar bouwen, woningaanpassingen, maar ook bij de inrichting van openbare wegen.
Door plannen in een vroegtijdig stadium te beoordelen, is het mogelijk om aanpassingen mee te nemen, zonder dat dit van invloed is op de totale kosten van het project.
Peter Bos Bouwadvies kan een op maat toegesneden advies geven over de voorzieningen met een optimaal resultaat.
In veel gevallen is het mogelijk om via fondsen subsidie aan te vragen voor de financiering van de meerkosten.
Peter Bos Bouwadvies heeft hiermee ervaring en fondsenwerving kan meegenomen worden bij een totaalproject.
 

Copyrights 2019 | Websworks by TLN Webdesign