Peter Bos Bouwadvies

Inventarisaties

Inventarisatie van bouwkundige knelpunten

Kostenbesparing door advies te vragen is goed mogelijk als vooraf een inventarisatie plaatsvindt naar de knelpunten. Aan de hand van de gegevens worden aanbevelingen gedaan om de knelpunten op te lossen. Door een lange ervaring, waarbij sport- en recreatieaccommodaties, kerken, dorpshuizen, musea, gebouwen in de gezondheidszorg en gemeentehuizen zijn geïnventariseerd.
De aanbevelingen die zijn gedaan hebben geleid tot een optimale toegankelijkheid, waarbij het ITS als toegankelijkheidskeurmerk is toegekend.

Inventarisaties - Peter Bos Bouwadvies

Ook zijn fietspaden en wandelroutes geïnventariseerd ten behoeve van de toegankelijkheid voor gehandicapten en ouderen.
Een groot aantal routes zijn aangepast voor deze doelgroep.

Recentelijk is voor de gemeente Groningen een onderzoek naar de toegankelijkheid gedaan van gymzalen, buurt- en wijkcentra en verenigingsgebouwen, sportaccommodaties en openbare zwembaden. Dit heeft geresulteerd in een overzichtsrapport, waarin aanbevelingen, prioriteiten en een kostenraming is opgenomen.
De gemeente Groningen heeft besloten alle aanbevelingen over te nemen en uit te laten uitvoeren door een bouwbedrijf. Peter Bos Bouwadvies heeft het bestek gemaakt, de inschrijvingen geleid, toezicht gehouden op de uitvoering en de oplevering verzorgd.
 

Copyrights 2019 | Websworks by TLN Webdesign